Loodusmatkade ringi noorteprojekt ‘Our Gold is Green’

12.-18. augustil toimus loodusmatkade ringi ammu vormistatud ja kauaoodatud laager ’Our Gold is Green’, mis leidis aset korraldajamaa Leedu pealinnas Vilniuses. Lisaks Eestile võtsid projektist osa Taani ja muidugi ka Leedu. Igat riiki esindasid 10 õpilast koos juhendajatega.

’Our Gold is Green’ projekt kasvas välja Baltic Sea Project’i ideest ning eesmärgiks oli kutsuda osalema Läänemere kaldal elavaid õpilasi ning tõsta nende teadlikkust vee kvaliteedi ja selle uuringute kohta. Rahastus saadi Euroopa Liidult ’Youth in Action’i’ raames.

Esimesel päeval saabusid taanlased ja eestlased Leetu, et tutvuda teiste noortega. Saabudes said kõik meie enda logoga särgid. Logo leidmiseks korraldati õpilaste vahel kuu aega varem võistlus ning selle tulemusena kaunistas projekti särke eestlase Siiri loodud logo. Taanlaste korraldatud nimemäng aitas kiirelt kõigiga tutvuda ning seejärel viisid leedukad kõiki linnaosa Užupise ekskursioonile.

Järgmisel päeval kohtusime kohaliku ökoloogiga, kes tutvustas meile Vilniuse kaht jõge: Nerist ja sellesse suubuvat Vilnelet. Õpilased said mõlemast jõest kahvaga organisme püüda ning samuti koguti vett keemilisteks analüüsideks. Õhtul toimus kultuuriõhtu, kus pakuti teineteisele rahvustoite ja mängiti ringmänge. Üllatavalt hästi läks kaubaks kama ja ’Kaks sammu sissepoole’.

Kolmandal päeval läksime täiendavate veeproovide saamiseks Nerise jõele kanuumatkale. Matk ise kestis kolm tundi ja arendas koostööd, sest aerutamine toimus paarides.

Neljandal päeval läksime ökoloogiainstituuti, kus tutvusime kogutud organismidega ja õpilased said loengu sellest, kuidas erinevate organismide esinemine vees käitub bioindikaatorina. Õhtul alustati keemiliste katsetega. Õpilased uurisid reaktsioonide käigus kahe jõe karbonaatset karedust, pHd, nitritite ja nitraatide sisaldust. Jõuti järeldusele, et väiksem jõgi Vilnele on puhtam ja sisaldab minimaalses koguses nitriteid ja nitraate. Nerise kvaliteet on madalam, sest suurde jõkke suubub mitu kanalit ja jõge, mis kannavad sellesse täiendavaid ühendeid. Mõnel lõigul oli Nerisel nitritite tase kõrgem. Seda võib põhjustada reovee sattumine jõkke. Varasemate andmete võrdlusel nägid õpilased, et mõlema jõe kvaliteet on jäänud peaaegu samaks. Mõlema jõe pH on kogu aeg olnud kergelt aluseline ja karbonaatne karedus keskmine.

Viiendal päeval oli aeg hakata kogutud andmetest plakateid valmistama. Samuti tuli mõelda linnaelanike ligimeelitamise peale. Õpilased jagati gruppidesse ja üheskoos valmistati lastele maskitoorikud ja viktoriin, mille auhinnaks olid küpsised. Samuti koostati infolehed Nerise ja Vilnele tulemuste kohta ning lühitutvustused riigisisestest ekskursioonidest. Enne laagrisse tulekut pidi iga riik ka kodumaal mõne veekogu juures selle kvaliteeti uurima. Taanlased külastasid Roskilde lähedal asuvat Lejre oja ja leedukad oma riigi puhtaimat järve Šventast. Tartu loodusmaja õpilased ja nende juhendajad külastasid 3. juulil Ülemiste veepuhastusjaama. Eesmärgiks oli tutvuda Ülemiste järve vee kvaliteediga ja saada aimu veepuhastusprotsessidest. Kuna Ülemiste veepuhastusjaamas on väga hea tehnika ning huvitavad seadmed, siis viiski Tartu õpilasi tee Tallinnasse. Esmalt viidi õpilased järve kaldale, kus mõõdeti vee temperatuuri, hapniku sisaldust ja happelisust. Õpetati, kuidas tuleb veeproove võtta ning anti üldinfot järve kohta. Veeproovidega liikusime laborisse, kus tehti meile esmalt väikene tuur ja põhjalikumad analüüsid. Päeva lõpetuseks viidi meid tutvuma veepuhastusseadmetega. Tuuri käigus näidati meile osooni tootmist ja selgitati tagavarasüsteeme. Pärast kogu informatsiooni kuulmist veendusime, et Tallinnas joogivee kvaliteedi pärast muretsema ei pea. Eesti õpilaste poolt valmistatud lühikest videot Ülemiste külastamisest saate vaadata siit: https://docs.google.com/file/d/0B7B77xTWh3NrZEdycTVCVUd3aDQ/edit. Õhtupoolikul viidi meid tutvuma Vilniuse peaväljaku, katedraali, presidendipalee ja muude vaatamisväärsustega.

Kuuendal päeval ootas meid ees avalik esinemine Vilniuse kesklinnas asuvas pargis. Panime püsti telgi ning kaunistasime selle enda tehtud plakatite ja veeteemaliste ehetega. Huvi meie projekti vastu oli üllatavalt suur. Paljud lapsed uurisid hea meelega jõgedest leitud organisme ja värvisid maske. Vanemad tahtsid rohkem informatsiooni oma kodulinna jõevee kvaliteedi kohta. Uusi uudistajaid meelitasime ligi õhupallide ja fotostendiga, kus sai oma pea hai hammaste vahelt välja pista. Juhendajad tundsid ürituse kordamineku puhul oma õpilaste üle suurt uhkust. Õhtul toimusid eestlaste poolt korraldatud Olümpiamängud, kus oli võiduks vaja nii teadmisi, sportlikkust kui ka õnne. Samuti selgitati välja laagri silmapaistvamad ja töökaimad õpilased.

Viimasel päeval anti hinnangud tegevustele ja arutati laagri hilisemat kajastust ning tulevikuplaane. Kõigile osalenud õpilastele väljastati Youthpass, mis kinnitab nende osalust projektis.

Siin on kõigi kümne loodusmatkade ringi õpilase lühikommentaarid laagri kohta:

Minna Mari: Leedu laager oli väga meeldejääv. Lisaks uutele ja huvitavatele tuttavatele sain juurde ka mitmeid teadmisi teiste kultuuride ja enda kohta. Põnev kogemus.

Reio: Inimesed olid väga toredad, kuigi korraldus kesine. Peakorraldaja Leedu oleks pidanud enda ülesannetele rohkem pühenduma. Siiski oli tore teha natuke uurimistööd ja inimestele oma analüüsi tutvustada.

Sylvia: Leedu projektist olid kõige meeldejäävamad ringmängud. Need ei olnud mitte ainult lõbusad, vaid ka õpetlikud. Tänu viktoriinile sain rohkem teadmisi Taani ja Leedu kohta, kiiruse ja täpsuse peale mängud õpetasid meeskondi omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Huvitav kogemus oli nädal aega inglise keeles suhelda ja inimesi tundma õppida.

Lembi: Laagris saime tuttavaks paljude uute noortega, kellega sai oma inglise keele väljendusoskust parandada. Samuti saime ka kogemusi erinevate ürituste läbiviimiseks.

Mart: Laager andis hea võimaluse inglise keele praktiseerimiseks. Lisaks saime tutvuda teiste maade kultuuridega ning väga hea mulje jätnud Vilniuse linnaga. Omandamata ei jäänud ka paljud uued teadmised.

Kristiina: Tänu Leedu projektile tutvusin huvitavate noortega Taanist ja Leedust, sain nende riikide kohta uusi teadmisi ja muutusine seeläbi tolerantsemaks. Lisaks sellele õppisin mitmeid toredaid seltskonnamänge ja arendasin grupitöö oskust. Nautisin väga Vilniuse imelisi panoraame ja jalutuskäike öises vanalinnas.

Siiri: Kõige lahedam reis, mille umbes 10 euroga saanud olen. Seltskond oli vinge, nalja sai ja Vilnius on nüüd minu lemmiklinnade nimekirjas. Loodetavasti kohtume sama grupiga järgmine aasta Taanis.

Roland: Muljed reisist on üleolevad. Lisaks sellele, et Vilnius minu silmale kohutavalt ilus näis, sain ma kohata imetoredaid inimesi, kellega suhtlemine jätkub nüüdsest Skype’i vahendusel.

Signe: Leedus olemise ajal kujunes kõige meeldejäävamaks kanuumatk. Siiski ootasin huviga ka teisi ekskursioone Vilniuses. Oli tore Leedust ja sealsetest inimestest rohkem teada saada.

Riho: Kõige enam meeldis ise Vilniust avastada. Samuti oli tore maailmasõjaaegses punkris käia ja matkaradadega tutvuda.

Minul kui juhendajal oli väga hea meel oma õpilastega veel enne töölt lahkumist viimasele väljasõidule minna. Olin veebruarist alates projekti korraldamisega vaeva näinud ning mul oli rõõm kuulda, et kõik juhendajad ja õpilased arvasid, et eestlased said oma panusega kõige paremini hakkama. Tahaksin tänada loodusmaja inimesi toreda seltskonna, toetuse ja suurepärase võimaluse eest tutvuda nii toredate õpilastega.

Pilt

Pilt

Pilt

Pilt

Pilt

Pilt

Pilt

Vahendaja: Loodusmatkade ringi pedagoog Liisa Veerus