Loodusmaja veelgi rohelisemaks

Pole just laialdaselt teada, et juba mõnda aega on käimas projekt, mis muudab loodusmaja veelgi rohelisemaks. Projektiga on tutvunud juba õpetajad ja töötajad, nüüd on õpilaste kord projektiga tutvust teha.

Tegemist on Rohelise Kontori (RoKo) projektiga, mis innustab kontoreid olema keskkonnasäästlikum ja mõtlema rohkem sellele, millist mõju avaldab igapäevaelu loodusele. Näiteks milliseid teenuseid ja tooteid kasutatakse loodusmaja töös, milline on vee- ja energiatarbimine ning kuidas kasutatakse paberit. Seda ja paljut muud RoKo projekt aitabki loodusmajas reguleerida.

Hetkel on käimas ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt, mis toetab RoKo tegevust ja mille abil suureneb loodusmaja päikesejaama võimsus. Kuigi loodusmaja on juba praegugi energiasäästlik – nimelt on loodusmajas tarbitav elekter hetkel toodetud taastuvenergia allikatest – jätkatakse keskkonnasäästlikkuse suunas liikumist. Varsti on loodusmajal võimekus vähemalt osaliselt ise elektrienergiat toota. Samuti toetas KIK oktoobris tehtud UPSide ja akupanga uuendust ning tualettides asuvate liikumisandurite paigaldamist.

Kui vaadata EKJA kodulehelt RoKo tunnistuse omajate nimekirja, siis enamus neist on Tallinnast, kuid see annabki loodusmajale võimaluse tutvustada seda toredat ettevõtmist ka siin lõuna pool. See ei tähenda seda, et kui tunnistust ei ole, siis kontor ei ole keskkonnasäästlik, lihtsalt tunnistusega on lihtsam märgata keskkonnasäästlikkust ja see annab lisavõimaluse nii enese- kui välishindamiseks.

Meie kui õpilased oleme RoKo projekti sees kogu aeg, kui me loodusmajas viibime, ise seda märkamata. Me kasutame ringitundides rohelist energiat, kasutame jalgrattaparklat, oma meisterdused teeme trükikoja ülejääkidest ja loodusmaja üritustel sööme toitu, mis on kasvatatud keskkonnasäästlikult. Sellised väikesed asjad aitavad palju kaasa loodushoidlikule eluviisile.

Statistika selle kohta, kui keskkonnasäästlik on Loodusmaja, on nähtav Loodusmaja kodulehel. Võime kindlad olla selles, et Loodusmaja liigub iga päevaga selles suunas, et me oleks veelgi loodushoidlikumad. Suure osa sellest saame ise ära teha, näiteks sorteerides prügi ja kasutades ressursse mõistlikult.

Egeli Raudmäe

Mina olen Egeli Raudmäe. Käimas on viies aasta lodusmajas ja teine aasta looduse-, ja keskkonnauuringute huviringis. Ennast iseloomustama valikisin šampinjonid, sest kuigi pealt näha nad väga huvitavad ei ole, siis tegelikult on neis peidus palju enamat. Mulle meeldib ka proovida ja katsetada, ning avastada endas täiesti uusi külgi.