Looduse- ja keskkonnauuringute huviringi reis Ida-Virumaa sügavaimates maasoppides

Looduse- ja keskkonnuuringute huviringi õpilased käisid 8. aprillil õppereisil Ida-Virumaal, kus nad avastasid kaevanduskäike, tutvusid Aidu karjääriga ning kogesid elamusterohket sõitu metsataksol.

Huviringi õpilased said tasuta ekskursiooni Ida-Virumaale seoses keskkonnaõigluse programmiga sameworld, mille algatajad käisid neile ringitundi läbi viimas. Kuna õpilased pidid sooritama rühmatöö, mille raames tuli keskkonnaõigluse portaali sisestada informatsiooni õpilaste uuritud paiga kohta maailmas, kus on keskonnaõiglust rikutud, siis  kingiti õpilastele hea töö eest tasuta õppereis. Kuna mõned kohad jäid üle, siis ühinesid meiega ka mõned ornitoloogiaringi õpilased.

Esimene peatus oli Eesti kaevandusmuuseum, kus kohtuti giidiga, kes oli ise kaevanduses töötanud üle kolmekümne aasta. Pärast seda anti igaühele paks jope, sest kaevanduses oli väga külm, ja kiiver. Kiiver oli võimalik valida kas kollane või valge. Valged osutusid küll vähem populaarseks, kuid tuli välja, et valged kiivrid olid kunagi just need, mis tähistasid kõrgematel ametikohtadel töötavaid kaevureid. Kui olime jõudnud maa alla, siis sõitsime kaevandusrongiga, edasi tutvustati meile igasuguseid masinaid, mida kavandamisel kasutatakse. Pikemalt rääkis giid näiteks soonikutest ja konveiermehhanismidest. Soonikud soonisid käikudesse vaod ning eraldasid põlevkivilahmakaid, mis saadeti edasi konveierlindiga töötluskohta. Kombain eraldas lahmakaid ka käigu seintelt, mistõttu pidi käike toestavaid talasid iga kord liigutama välja raiutud kohast eemale, sest vastasel juhul oleks käik kokku kukkunud. Meile näidati ka, kuidas käiguseinu lõhati, et eralduksid põlevkivitükid. Seejuures on mõistagi äärmiselt oluline olla lõhkamiskohast ikka piisavalt kaugel.

Põlevkivi asub maapõues kihiti: põlevkivikihid vahelduvad lubjakivikihtidega. Lubjakivi ja põlevkivituhk on põlevkivitööstuses aheraineks, mis kuhjatakse lihtsalt kokku aherainemägedeks. Kuna tehaste läheduse on väga palju tuhka ja inimesed kütsid põlevkiviga oma kodusid, siis oli  kohalike elanike elu selle järgi ümber kohandatud, näiteks neljapäeviti oli pesupäev ning sellel päeval ei tohtinud ahjust põlevkivituhka välja viia, sest see oleks muidu pesu ära määrinud. Kuid paraku ei olnud selline eluviis eriti jätkusuutlik ning paljud elanikud olid sunnitud ümber kolima, sest tuhka oli lihtsalt nii palju, et see koht muutus elamiskõlbmatuks, näiteks ühel kohalikul olevat katus sisse varisenud, sest sellele olevat liiga palju tuhka kogunenud.

Põlevkivikaevanduse aladel on aga huvitav inimtekkeline pinnamood: osadest kohtadest on kaevanduskäigud sisse varisenud ning aherainetest on kokku kuhjatud aherainemäed, mille nõgudes sinab selge vesi. Vesi ja muld on paekivi tõttu aluselised.

Pärast lühikest jalgsimatka läksid kõik sõitma metsataksoga, mis osutus väga elamusterohkeks ja elevust tekitavaks. Metsatakso sõitis Aidu karjäärini, kust avanes imepärane vaade, mis pani õpilased oma taskutest nutitelefonid välja õngitsema ning maastikust pilti tegema. Ühest küljest killustab karjäär küll loomade elupaiku, kuid huvitava faktina lisas giid, et see toimib ka kui omamoodi tõke seakatku leviku eest. Nimelt need isendid, kes karjääri istutatud metsades elasid, jäid seakatkust puutumata, sest sinna see ei levinud, kuna karjäär on muudest kooslustest isoleeritud.

Kõige lõpuks külastati ka mahajäetud hiit, mis asus prktiliselt aherainemäe jalamil.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õpilastele meeldis reis väga, eriti sõit metsataksoga, ning õpiti palju uut. Kindlasti on noored nüüd teadlikumad sellest, kuidas elekter lõpuks nende kodusesse jõuab ning kust see tuleb.

Põlevkivi vaheldub maapõues paekivikihtidega

Merlyn Dunderdale

Mina olen Merlyn. Ma käin Hugo Treffneri gümnaasiumi loodusklassis. Arvan, et sarnanen kõige rohkem kuuseriisikaga, sest kuuseriisika kübaral esineb rohekat tooni ja ta on väga kuuselembene. Ka minule meeldivad roheline värv ja kuused ning kuusevaigu lõhn. Mulle, nagu ka kuuseriisikale meeldib seenevihm, sest see toob esile looduse värskuse. Üldse meeldib mulle õues, eriti metsas olla.