Kabli linnujaama külastus

20. oktoobril käisid Tartu Loodusmaja geoloogia- ja keskkonnaringi õpilased Kabli linnujaama külastamas. Kabli linnujaamas rääkis Tartu Loodusmaja õpetaja Aire Orula meile lindude rändest, lindude rõngastamisest ja sellest, miks need mõlemad on vajalikud.

Kabli linnujaam, mis on loodud 1969. aastal eesmärgiga uurida ja seirata lindude rännet, asub Pärnumaal. Orintoloog Jaak Tammekänd tutvustas jaama tegevust ja näitas, kuidas kinni püütud linde rõngastada.

Lisaks läbisime linnujaama juures asuva 1,8 km pikkuse Kabli looduse õpperaja, kus õpetaja Aire Orula rääkis meie kohalikest puu- ja põõsaliikidest ning sellest, millised linnud ja loomad seal elavad.

Ja taaskord tegime hästi palju pilte, mis ütlevad rohkem kui paar lauset.

Vahendas Tartu Loodusmaja geoloogia ja keskkonna ringi juhendaja Ott Maidre.