Inimesed ja loodus

Inimestel jääb Interneti ja nutiseadmete rohkes maailmas järjest vähem aega looduses viibida.Sellepärast tundsime huvi, kui palju käivad tartlased looduses? Kuidas meelitada noori jälgima telefoni ja arvutiekraani kõrval ehedat loodust?

Koolilehe ajakirjanikud küsitlesid 11 juhuslikku tartlast: 10 naist ja ühte meest. Naistest 5 olid õpilased ja 5 täiskasvanud, ainus küsitletud mees oli samuti täiskasvanu.

Kas Te käite looduses?

Küsitletutest 10 käivad meelsasti looduses, vaid üks õpilane vastas, et talle ei meeldi looduses käia.

Millega Te looduses tegelete?

Vastused olid erinevad: jalutan, jooksen, teen tervisesporti, käin koeraga jalutamas, korjan seeni, marju, lilli, ujun, naudin loodust.

Paljud inimesed käivad looduses näiteks siis, kui nad lähevad suvilasse või maakodusse, mille naabruses on mets, põld, raba või mõni muu loodusobjekt.

Mis meeldib Eesti looduses?

Rahulikkus, saab närve puhata, mets, raba, rannik, erinevad aastaajad ja sellega kaasnevad värvid, vikerkaar, loomad, loodus- ja terviserajad.

Kuidas meelitada noori loodusesse?

Vähem nutitehnikat kasutada, korilusega tegelema kutsuda- noored saavad teada, kust toit tuleb, näidata looduse ilu, rõhutada looduse positiivset mõju tervisele.

Tiia Teppan:,,Meelitab teadmine ja füüsiline vajadus, et loodus on oluline. Vägisi ei saa kedagi loodusesse viia, tegevus peab olema noortele huvitav, järjepidev, et tekiks püsiv huvi looduses viibida ja loodust jälgida. Väga oluline on pere loodushuvi, mis on noortele eeskujuks.”

Küsitletutest käisid looduses rohkem täiskasvanud: enam käiakse metsas seenel või marjul, mõnel juhul lihtsalt jalutatakse või lõigatakse pajuoksi. Suvel käiakse põldudel ja metsas lilli korjamas, veekogudes ujumas.

Inimestest leidsid, et nad ei käi looduses piisavalt, sest töö või kooli kõrvalt ei jää selleks aega.

Anete Teras

Ma olen Anete Teras. Ma käin kolmandat aastat loodusmajas, sellel aastal käin looduse ja loovuse huviringis. Mind iseloomustab seentest kõige paremini kukkeseen oma kuldse värvi ja hea maitse poolest. Ma valisin selle seene, kuna ma olen enamasti rõõmus ja armastan kõige enam naerda. See annab mulle nii-öelda hea maitse. Kuldse värvi annab mulle minu muutuv iseloom, mis muudab mu vahel selliseks, et ma ei tunne ennast isegi ära.