Geoloogia ja keskkonna huviring geoloogilistel retkedel

Tartu Loodusmaja geoloogia ja keskkonna huviring võttis sel sügisel osa Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi poolt korraldatavatest geoloogilistest retkedest:  toimus Eesti geoloogilise ehituse koolitus õpetajatele ja õpilastele.

20. septembril uurisime Kesk-Eestis Alam-Siluri kivististerikkaid lubjakive ja külastasime Reinu karjääri Raplamaal, kus iga õpilane kogus endale hulgaliselt kivistunud koralle, käsijalgseid, stromatopoore ja teisi Siluri ajastul elanud organismide kivistisi.

27. septembril uurisime Kambriumi ja Ordoviitsiumi aegseid kivimeid ja kivistisi Tallinna lähedal Savirannas ja Ülgasel. Saviranna paljandil leidsime varaseid trilobiite ja varase elu jälgi  (Eestis pole küll dinosauruseluid, kui see-eest nägime, kuidas elu varastel aastamiljonitel välja kujunes). Leidsime ja uurisime fosforiiti moodustavaid lukuta käsijalgseid (brahhiopoodid) ja meile räägiti fosforiidisõjast.

5. oktoobril külastasime Geoloogia ja keskkonna huviringiga Lõuna-Eestit, kus uurisime Devoni-aegseid kivimeid. Külastasime Marinova dolomiidikarjääri ja Imara-Tabina klaasiliiva karjääri. Marinova karjäärist leidsime ilusaid stromatopoore (kihtpoorsed käsnad).

Kokkuvõttes võib tsiteerida ühte õpilast: “Saak on iga korraga aina parem!”.

Aga nüüd näitame asju piltlikult (siin on valik  geoloogia- ja keskkonnaringi viimase retke piltidest).

Vahendaja: Tartu Loodusmaja Geoloogia ja Keskkonna huviringi õpetaja Ott Maidre