SAAME TUTTAVAKS: Loodusmaja õpetaja Galina Zvauns

Galina ja opilased

PAAR SÕNA ENDAST:

Töötan Tartu Vene Lütseumis algklasside õpetajana. Loodusmajas olen õpetaja alates jaanuarist 2012.

Mulle meeldib reisida, metsas jalutada, marju ja seeni korjata, aias töötada, lapselastega aega veeta, käia teatris ja kontsertidel.

MILLIS(T)E HUVIRINGI(DE)GA OLED SEOTUD?

Juhendan Tartu Vene Lütseumi loodusesõprade ringi.

MILLEGA SEAL TEGELETAKSE? 

Õppeaasta jooksul korraldame õppeekskursioone, õpime tundma lindude ja loomade elu sügisestes, talvistes, kevadistes tingimustest. Meisterdame lindudele söögimaju ja toidame linde. Külastame Tartu ja Tallinna Botaanikaaeda, zooloogiamuuseumi, anatoomiamuuseumi, Äksi jääajamuuseumi, Ülenurme Põllumajandusmuuseumi. Korraldame ja viime läbi viktoriine, joonistuskonkursse. Õpilastele meeldib teha ettekandeid loodusest, ekskursioonidest ja jagada oma kogemusi teistele.

ÕPETAMISES OLULINE: 

Mõtlen, et on väga oluline õpetaja ja õpilase vaheline koostöö. Minu ülesanne tundides on olla ka õpilaste tegevuse organiseerija, abistaja, toetaja ja konsulteerija.

HEA ÕPILANE ON: 

Sõbralik, abivalmis, teistega arvestav, teadushimuline, aktiivne, loodushuviline.

ÜKS VAHVA VÕI JAHMATAV LUGU ÕPPEREISILT, LAAGRIST VÕI RINGITUNNIST:

Käisime Botaanikaaias. Ütlesin lastele, et seal hakkame joonistama, aga pliiatseid kaasa ei ole vaja võtta. Aga kuidas me siis joonistama hakkame? Aga  joonistasime taimedega ja lilledega. Lastel tulid vahvad joonistused. Silmad särasid ja oli hea tuju.

MIDA TÄHENDAB LOODUSMAJA SINU JAOKS? 

Mulle meeldib käia lastega loodusvaatlustel, ekskursioonidel, matkadel ja tunda rõõmu koos lastega.

MILLEGA ISE TEGELESID KOOLI AJAL?

Kooli ajal käisin matkadel, ekskursioonidel, telklaagrites, käisin metsas marju ja seeni korjamas, aitasin emal peenraid rohida. Oli põnev, kui koos perega püüdsime kala ja magasime järve ääres telkides.  Mulle meeldis suusatada ja jalgrattaga sõita.

MIS SISUSTAB SINU PÄEVA?

Suurem osa päevast on seotud tööga koolis, juhendan loodusringi. Õhtul loen raamatuid, tegelen lapselastega, jalutan. Käin teatris ja kontsertidel.

ÜKS HEA NÕUANNE:

Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.

LEMMIKLUGEMINE:

Meeldib lugeda loodusraamatuid, psühholoogia ja pedagoogikaga  seotud ajakirju, „kergeid“ romaane.

LÕPETUSEKS:

Ootan teiste loodusmaja õpetajatega jätkuvat koostööd, loodushuvilisi lapsi ja põnevaid tegevusi.