Tartu Loodusmajas tähistatakse energiasäästunädalat

11.-17. novembrini tähistatakse üle Eesti energiasäästunädalat, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale. Ühte nädalasse on koondatud mitmeid tegevusi ja üritusi, et anda sellele teemale suurem kuuldavus ja nähtavus.

Tartu Loodusmajas korraldatakse sel puhul energiasäästu propageerivate miniplakatite joonistamise võistlus. Konkursil osaleda saab iga Loodusmaja laps. Plakati võib joonistada iseseisvalt või mitmekesi koos (kuni 3-4 last). Oodatud on plakatid suuruses A4. Plaktil peaks kajastuma mõni energia säästmise nipp või soovitus (nt lülita ruumist lahkudes tuli välja, sulge aken, ära raiska vett vms), mis oleks aktuaalne meie uues loodusmajas.

Tööd tuleb esitada 1. novembriks. Tööd pannakse välja vaatamiseks ja hindamiseks 4.-8. novembrini Tartu loodusmaja infopunkti. Joonistuskonkursile laekunud tööde hindamiseks moodustatakse žürii. Parimaid töid auhinnatakse 11. novembril kell 15.00 toimuval Loodusmaja energiasäästukonverentsil. 3-5 parimat tööd tunnustab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, kasutades plakateid oma šokolaadide kujunduses. Valik plakatitest pannakse umbes kuuks ajaks üles Tartu loodusmaja erinevatesse ruumidesse, et kinnistada loodusmaja töötajates ja lastes energiasäästlike harjumuste kujunemist.

11. novembril kell 15.00 toimuval energiasäästukonverentsil esinevad Tartu Loodusmaja huviringide õpilased ettekannetega energiasäästu teemadel. Ettekanded võivad käsitleda kahte teemat: „Energiasääst minu kodus“ või „Energiasääst meie uues loodusmajas“ ning võivad olla esitatud vabalt valitud vormis, näiteks suure ühistööna valminud plakatina, etendusena, filmina, slaidiesitlusena vms. Ettekanneteks valmistuvad lapsed koos õpetajaga oktoobrikuu ringitundides.

Energiasäästunädala kohta loe lähemalt: www.energiatark.ee

Tartu Loodusmaja energiasäästukonverentsi ja plakativõistlust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisainfo:
Kati Kekkonen
tel 736 6120
e-post: info@teec.ee
www.teec.ee