Ajalehetoimetus ajalehetoimetusel külas

Neljapäeval, 14. detsembril 2017 käis Tartu loodusmaja ajalehetoimetus külas Tartu Postimehe toimetuses, et tutvuda sealse ajalehetööga. 

Tartu Postimehe toimetuses võttis meid vastu peatoimetaja Rannar Raba, kes tegi meile ringkäigu toimetuse hoones.

Ta rääkis ka reporterite raskest tööst. Selgus, et reporterid peavad mõnikord ka öösel üles tõusma, kui juhtub midagi erakordset – hoolimata sellest, et oled väsinud ja tahaks veel magada.

Kui meie peame Kännuseentes artikli kirjutama, siis antakse selleks palju aega, koguni mitu nädalat. Ent Postimehe ajakirjanikud peavad artikli kiiresti valmis saama, sest tähtaeg on õhtul kell 18.00. Uudis peab toimunuga samal päeval trükki minema, paar päeva hiljem pole see enam huvitav. Nii võibki juhtuda, et töö peab valmis saama mõne tunniga.

Me saime klaasi tagant vaadata, kuidas toimetajad, keeletoimetajad, küljendajad ja teised toimetuse liikmed töötavad. Postimehes oli mitu korda rohkem ametimehi, kui meie toimetuses, näiteks ühe asemel oli kolm keeletoimetajat.

Meil oli väga huvitav Tartu Postimehe toimetuses käia. Seal sai teada uut ja põnevat, palju asju oli teistmoodi kui Kännuseentes.

Postimehe peatoimetuses ei tehta ainult Postimeest – seal toimetatakse ka teisi ajalehti, nt Järva Teataja ja ka paljud telekanalid käivad sealt läbi.