10 fakti, mida pead teadma prügi sorteerimisest

  1. Kui valida, kas sorteerida prügi või mitte, siis alati sorteerida.
  2. Pakendiprügi hulka kuulub kõik materjal, mida saab ümber töödelda.
  3. Paberi ja papi konteinerisse visatavad papp ja paber peavada olema kuivad ja puhtad. Papi küljest ei pea eraldama metallist detaile ega teipi, kuid see on soovituslik.
  4. Kogu biolagunevat materjali eraldi, sest biolagunev jääde teiste jäätmete seas vähendab nende kasulikkust. Biojäätmete osakaal olmejäätmetes (põletamisel) vähendab saadud energia hulka ehk vähendab n-ö kütteväärtust.
  5. Segaolmejäätmeid ei sorteerita!
  6. Pakendikonteinerisse pane puhas ning taaskasutatav materjal.
  7. Kastuta prügi jaoks spetsiaalseid prügikotte, mitte poe kilekotte. Kilekotte saab veel taaskasutada, prügikotte mitte (viimane staadium).
  8. Mustad prügikotid on segaolmejäätmete jaoks, kollased ja läbipaistvad pakendite jaoks.
  9. Ära viska segaolmejäätmete konteinerisse ohtlikke aineid – need tuleb viia jäätmejaamadesse.
  10. Tule loodusmajja tasuta jäätmekoolitusele ja küsi kõik küsimused, mis sul on jäätmete sorteerimisel tekkinud!

Faktid talletas Heli Einberg