Maa päeva huvikooli kevadkonverents 19.04.18

Tartu loodusmaja tähistab Maa päeva huvikooli traditsiooniline kevadkonverentsiga 19. aprillil kell 16 loodusmaja saalis.

Konverentsile oodatakse esinema igas vanuses loodusmaja õpilasi ettekannetega loodusvaatlustest, loodus- ja keskkonnaalastest uurimustest, huvitavatest õppekäikudest jms.

Ettekande juhendajaks võib olla loodusmaja õpetaja, lapsevanem, kooliõpetaja. Ettekande pikkuseks võiks olla ligikaudu 5 minutit. Loodusmaja konverentsil saavad õpilased lihvida oma esinemisoskusi, ettekande tegemise kogemusi. Õpilaste ettekanded avaldatakse Tartu Loodusmaja õpilaskonverentside 2018.a. kogumikus.

Ettekannete registreerimise tähtaeg on 16. aprill.
Palun konverentsiks registreeruda ja saata oma ettekande lühikokkuvõte aadressile: sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee

Kevadkonverentsil autasustatakse loomaviktoriini võitjaid ja loomingukonkursil vaatajate lemmikuks osutunud tööde autoreid.  

Kõik huvilised on konverentsile teretulnud!

Maa päevast ja selle tähistamisest maailmas saab täpsema ülevaate veebilehelt: http://www.earthday.org    

Sirje Janikson
Huvikooli koordinaator         
E-post: sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee