Rohelise Tee Õhtu: Vabakaubanduse hind 16.10.2015

Kolmapäeval, 14. oktoobril
kell 18.00
Tartu loodusmajas
Lille 10


Seekordne teeõhtu keskendub mõjudele, mida avaldab parasjagu läbirääkimistel olev Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vabakaubanduslepe (TTIP) meie inimeste tervisele ja keskkonnale.

Vaatame lähemalt Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud analüüsi, mis kinnitab meist paljude kahtlusi, et EL-USA vabakaubanduslepe toob kaasa kemikaalide käitlemise ja toiduohutuse standardite nõrgenemise Euroopas, sh GMOdele seotud piirangute leevenemise. Kohal on analüüsi autor Siim Vahtrus, kes jagab selgitusi ning vastab küsimustele.

Tutvu analüüsiga siin: http://roheline.ee/analuus

Vähem kui nädala eest jõudis lõpule Euroopa kodanikuühenduste allkirjakampaania TTIP peatamiseks, mis kogus üle Euroopa 3,2 miljonit allkirja, sh neist Eestist 2895. Valitsuse värske otsus GMOsid mitte keelata on toonud taas avalikkuse tähelepanu geneetiliselt muundatud toiduga seotud küsimustele ja ka vabakaubandusleppe rollile GMOde tuleviku kujundamisel. Seejuures on valitsuse ja ministeeriumide ametlikud seisukohad jätkuvalt probleeme eitavad.

See kõik sunnib meid vaatama parasjagu läbirääkimistel ja ratifitseerimisel olevatele vabakaubanduslepetele (lisaks TTIP-le on Euroopas laual CETA) laiema pilguga ja küsima, mida need lisaks keskkonnaohtudele ja terviseriskidele ühiskonna jaoks üldiselt kaasa toovad. Näiteks leitakse Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsis, et plaanitavate lepete osaks olevad riikidevahelise regulatiivse koostöö põhimõtted ja investor-riik vaidluste lahendamise mehhanismid (ISDS) on vastuolus läänelike õiguspõhimõtetega.

Mida see kõik tähendab, kuhu need rahvusvahelised lepingud meid viivad ja kas see on tulevik, milles me tahame elada, see on küsimus, mis vajab arutamist meie kõigi osalusel.

Tule teeõhtule kuulama, küsima ja arutama, osalejaid kostitame maitsva tee ja küpsistega!

Teeõhtu on kõigile tasuta. Rohelise Tee Õhtut korraldab Eesti Roheline Liikumine koostöös Tartu Loodusmajaga. Üritustesarja toetavad Tartu linn ja Põhjala Teetalu.