Loodusõhtu Tartu loodusmajas (Lille 10), 19. jaanuar, kell 18.00

Looduskaitse väljakutsed Eestis ja piiri taga.

Loodusõhtu Tartu loodusmajas, Lille 10

Teisipäeval, 19. jaanuar, kell 18.00

Vaatleme, millised eesmärgid on seatud looduskaitses nii Eestis kui ka laiemalt globaalsel tasandil. Mil viisil seatud eesmärkide täitmist toestavad teadmised või tõendid, kas ja kuidas neid tõendeid kogutakse. Peaasjalikult keskendub ettekanne metsa, mere ja märgalade kaitsele ning nende kasutuse ja kaitsega seotud CO2 voogudele. Viimane on oluline kliimamuutuste kontekstis.

Ettekannet peab märgaladeprogrammi ekspert Jüri-Ott Salm.

 

Õhtu on kõigile tasuta. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus