Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde 2012. aasta konkurss

Keskkonnaalane uurimustöö tuli esitada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal 1. märtsiks 2012.

Vahepeal esinenud tehniliste probleemide tõttu pikendati uurimistööde esitamise tähtaega 1 päeva võrra ning uurimistöid sai esitada kuni 2. märtsini 2012.

KONKURSI TULEMUSED

Konkursile laekus 60 tööd 21 koolist. Retsensentide hinnete põhjal kutsuti konverentsile oma töid tutvustama 20 paremat põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast. 19. märtsil 2012 toimus Haridus- ja teadusministeeriumi saalis keskkonnaalaste uurimistööde konverents.

Žürii,  koosseisus: Janika Ruusmaa, Terje Tuisk, Reet Kurg, Elina Oleitšuk ja Ana Valdmann, hindas autorite esitlusi kahes vanuseastmes. Tulemused on järgmised:

PÕHIKOOL

Koht Klass Eesnimi Perenimi Kool Töö teema
1. 9 Kaspar Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium Kormorani vaenamisest
2. 6 Oleg Markelov Narva Pähklimäe Gümnaasium Arvutimängude kasulikkus ja kahjulikkus noorukitele
3. 9 Henri Maalmann Ülenurme Gümnaasium Kahe sõrmkäpa kasvukohaeelistused ja nende võrdlus Tartu ümbruses
4.-5. 6 Jelena           Ilona Tõsjatova Dmitrijeva Narva Pähklimäe gümnaasium Kui palju kaaluvad teadmised
4.-5. 9 Hanna Tuus Saaremaa Ühisgümnaasium Hundi (Canis lupus) bioloogiast ja murdmisjuhtumitest ning nende kajastamisest Saare maakonnas 2010.-2012. aastal
6.-11. 6 Kristina Aleksandrina Tšvanova Spirina Narva Pähklimäe Gümnaasium Oleme vahetusjalatsite poolt!
6.-11. 9 Karl Eik Rebane Saaremaa Ühisgümnaasium Sõrves talvituvate merikotkaste võrdlus kahe viimase aasta põhjal
6.-11. 6 Miikael Tuus Saaremaa Ühisgümnaasium Kuldnoka (Sturnus vulgaris) bioloogiline ülevaade ja kevadine saabumine saare maakonda aastatel 2001 -2011
6.-11. 6 Regina    Julia Sinega     Suškevitš Narva Pähklimäe Gümnaasiuv Võluõun: muinasjutt ja tõsilugu
6.-11. 6 Lev Karimov Narva Pähklimae Gümnaasium Radiatsioonifoon Narvas
6.-11. 6 Jelizaveta       Darja Jerjomina, Šatilova Narva Pähklimäe Gümnaasium Tunnivaheaeg

GÜMNAASIUM

Koht Klass Eesnimi Perenimi Kool Töö pealkiri eesti keeles
1. 12 Holger Saare Kohila Gümnaasium Müra koolis ja selle mõju õpilastele
2. 12 Johannes Paul Tamm Tallinna Ühisgümnaasium Mulla happelisuse mõjust tomati kasvule
3. 12 Edgar Oganesjan Tallinna Ühisgümnaasium Tallinna Ühisgümnaasiumi tehisvalguse spektraalne koostis
4. 10 Gerda Nelis Saaremaa Ühisgümnaasium Leepra Eestis- ajaloost tänapäevani
5. 12 Taavi Annus Tallinna Inglise Kolledž Kõige paremini elektrolüüte taastava spordijoogi määramine
6. 12 Kristi Kippasto Tallinna Inglise Kolledž Erinevate vedelseepide ja pesupulbrite ruumalade erinevused, mis on vajalikud optimaalse pesemistulemuse saavutamiseks, erinvates Eesti linnades (Tallinn, Pärnu, Otepää ja Tartu)
7. 12 Ave Eerma Suure-Jaani Gümnaasium Süsihappegaasi sisaldus kooliruumides ja selle mõju tervisele
8. 12 Maia Salm Paide Ühisgümnaasium Patareide kasutamine ja nende ohtlikkus keskkonnale
9. 12 Merlin Grosberg Tartu Raatuse Gümnaasium Müra Tartu Raatuse Gümnaasiumis

 

Rahvusvahelisele keskkonnaalaste projektide olümpiaadile INEPO sõitsid Eestit esindama žürii otsusega gümnaasiumiastme esikoha võitja Holger Saare ja põhikooliastme võitja Kaspar Mölder.


SÜNDMUSED

 

  • 06.01.2012 Keskkonnaalaste uurimistööde juhendamise õppepäev
  • 02.03.2012 Keskkonnaalaste uurimistööde esitamise viimane päev
  • 19.03.2012 Keskkonnaalaste uurimistööde konverents
  • 19.-22.05.2012 Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad INEPO Türgis - pildid
  • 21.-23.08.2012 Uurimistööde juhendajate õppereis Läti looduskeskustesse - pildid
  • 28.-30.08.2012 Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde laager Sagadi looduskoolis
  • 25.-26.10.2012 Õppereis keskkonnaalaste uurimistööde konkursi osalejatele ja juhendajatele - pildid, blogipostitus