Roheline kontor

Oleme Tartu loodusmajas kogu tegevusaja jooksul väärtustanud looduse hoidmist ning tulevikku suunatud pilku. 2015. aastal alustasime süsteemset lähenemist, et kasvatada oma rohelist kontorit. Roheline kontor on mitteformaalne keskkonnajuhtimise süsteem, kus analüüsime oma tegevuse mõju keskkonnale ning tegutseme keskkonnahoidlikult.

***

2017.a. läbis Tartu loodusmaja edukalt Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni välisauditi rohelise kontori tunnistuse taotlemiseks. Rohelise Kontori tunnistus tõestab, et Tartu loodusmaja töötajad järgivad oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel. Tunnistus kehtib kolm aastat ehk kuni 2020.a. detsembrini, misjärel tuleb tunnistuse pikendamiseks läbi viia uus audit.

***

    

***

Oma teel oleme:

kaardistanud hetkeseisu Euroopa rohelise kontori kontrollküsimustiku abil

   

küsinud ja analüüsinud töötajate arvamusi oma töö keskkonnahoidlikkuse taseme kohta;

hakanud süsteemselt jälgima vee, kasutatud vihmavee, elektrienergia, toodetud päikeseenergia, sõidetud kilomeetrite, paberi, sorteeritud jäätmete koguseid ning ostetud asjade ja teenuste keskkonnamõju;

koostanud ja sõnastanud ühiselt keskkonnakokkulepped,

 läbinud kogu meeskonnaga keskkonnateemalised koolitused: rohelise kontori kontseptsioon; tegevuskavade koostamine; action learning meetodi tutvustus;  ökoloogilise jalajälje mõõtmine; energiatarbimine ja transport kontori sisekliima ja kontoritehnika, meetodid ja kogemused, kuidas kaasata erinevad huvigruppe (Helsingi taaskasutuskeskus); keskkonnahoidlikud hanked ja säästev tarbimine, jäätmekäitlus; paberi ja vee tarbimine; toitlustus, koolitused, koristamine.

 

  

koordinaatori eestvedamisel arutlenud kord nädalas rohelise meeskonnaga keskkonnateemasid;

seadnud eesmärgid ja koostanud tegevuskavad keskkonnamõjude vähendamiseks järgmistes valdkondades: hanked ja säästev tarbimine, energiatarbimine, jäätmete vähendamine, taaskasutamine ja  sorteerimine, paberikasutus, kommunikatsioon ja kaasamine, ökoloogilise jalajälje mõõtmine, vee tarbimine, kontori sisekliima, kontoritehnika,  koristamine,  toitlustus, koolitused, sotsiaalne vastutus ja töötervishoid;

soetanud loodusmajja seadmed vihmavee mõõtmiseks ning kasutatud soojusenergia analüüsiks ja esitlemiseks;

jaganud ideid ja nippe igapäevaseks keskkonnateadlikuks käitumiseks lastele, lapsevanematele ja  külastajatele;

jaganud oma kogemusi ja koolitanud teisi organisatsioone rohelise kontori teemadel;

koostanud:

"SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonnavaldkondade tegevuskavad 2016 - 2020"
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonnaaruande "Meie lugu 2015-2016"

Keskkonnaaruanne 2017 

***

Hetkel on käimas SA KIKi toetusega projekt "Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017", loe ülevaadet projekti tegevustest SIIT.

***

Rohkem infot küsi rohelise kontori koordinaatorilt:
Eeva Kirsipuu-Vadi,  eeva.vadi@gmail.com