Nõukogu

Meie nõukogu on 8-liikmeline. Nõukogu liikmed määratakse neljaks aastaks. Tartu linn määrab nõukogusse neli liiget, kellest ühe esitab Keskkonnaministeerium; Eesti Maaülikool määrab ühe liikme, AS Tartu Veevärk määrab ühe liikme. Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Roheline Liikumine ja Peipsi Koostöö Keskus määravad ühiselt kaks liiget.

Nõukogusse kuuluvad:

Aret Vooremäe - nõukogu esimees, Eesti Maaülikooli esindaja;

Monica Rand - Tartu linna esindaja;

Mihkel Lees - Tartu linna esindaja;

Riina Kallas -Tartu linna esindaja;

Toomas Kapp - AS Tartu Veevärk esindaja;

Terje Tuisk - ELFi, EOÜ, TÜLKRi, ERLi ja Peipsi Koostöö Keskuse esindaja;

Piret Pungas-Kohv - ELFi, EOÜ, TÜLKRi, ERLi ja Peipsi Koostöö Keskuse esindaja;

Maris Kivistik - Keskkonnaameti esindaja.

Vastavalt põhikirjale kavandab nõukogu sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.