Keskuse lugu

2002. aastal asutatud Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus on välja kasvanud 1953. aastal loodud Tartu Linna Noorte Naturalistide Jaamast, hilisemast munitsipaalhuvikoolist Tartu Loodusmaja.

2001. aastal toimusid muutused huvihariduse korralduses, mille käigus lõpetati Tartu Loodusmaja tegevus linna huvikoolina. Seega pidi loodusmaja leidma uue võimaluse püsimajäämiseks. Aktiivne oli huvikooli hoolekogu eesotsas Ivar Puuraga, kes hakkas tegutsema selle nimel, et säiliks huvikool ja areneks loodus- ja keskkonnaharidus Tartus.

Aktiivsed hoolekogu liikmed sellel ajal olid Aile Villemson, Toomas Jüriado, Ivar Puura, Ene Veromann ja Urve Lehestik.

Noortekeskust ei soovitud luua, kuna taheti jätkata süvaõppe andmist ja olla kool. Ainus võimalus oli saada erakooliks. Erakool peab olema kellegi omand ja seega loodi sihtasutus. Sihtasutus oli algusest peale planeeritud suurema asutusena, mis arenedes pakub loodus- ja keskkonnaalast infot ning koolitust laiale avalikkusele.

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse põhikiri ja asutamisotsus kinnitati 8. aprillil 2002.

SA asutajad, kes allkirjastasid asutamisotsuse, olid Tartu linn (Hannes Astok), Eesti Põllumajandusülikool (Eesti Maaülikool, Henn Elmet), SA Eestimaa Looduse Fond (Robert Gustav Oetjen), AS Tartu Veevärk (Marko Mitt), MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing (Jaanus Elts), MTÜ Eesti Roheline Liikumine (Rein Ahas), MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (Kadri Auväärt) ja MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (Tuulike Mänd).

Sihtasutuse loomisel oli projektijuhiks Taime Puura. Esimene juhataja valiti huvikooli töötajate hulgast ja selleks sai Külli Kalamees-Pani. 2005. aastal kuulutati välja avalik konkurss ja nüüd juhatab sihtasutust Janika Ruusmaa.

Keskus alustas tegevust kunagises teaduspargi majas, Riia 181a. Jätkusid huviringid lastele ja õppeprogrammid koolidele.

2004. aastal kolisime Tartu kesklinna. Avasime keskkonnainfopunkti ja alustasime esimeste loodusõhtutega linnarahvale. Järgnesid Matsalu loodusfilmide festivali filmiõhtud, keskkonnabussi reisid. 10 aastat rentisime ruume aadressil Kompanii 10.

2013. aastal kolisime päris oma majja - Tartu loodusmajja, Lille 10.

Keskuse loo kohta saad lugeda pikemalt siit.