Tartu loodusmaja keskkonnapoliitika

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus tegutseb Tartu loodusmajas, mis on vastutustundega loodud keskkond. Innustame märkama ja väärtustama loodust ning käituma keskkonnasõbralikult.

 

Selleks, et meie tegevus oleks jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik, lähtume järgmistest põhimõtetest:

·         Õpime koos  mõistma seoseid inimese ja Maa vahel.

·         Analüüsime pidevalt oma tegevuste keskkonnamõju.

·         Seame eesmärgid, et vähendada oma tegevuste keskkonnamõju; täidame neid ühiselt ja täiendame regulaarselt.

·         Jagame teadmisi oma tegevuste keskkonnamõjust ning ökoloogilisest jalajäljest.

·         Julgustame õpilasi, külastajaid ja koostööpartnereid tegutsema vastutustundlikult ja loodusvarasid säästvalt.

·         Õpetame märkama ja hoolima, et oskaksime hoida.