HEA TAVA KOKKULEPE Tartu loodusmaja ruumide kasutajale

Tartu loodusmaja on vastutustundega loodud keskkond. Innustame märkama ja väärtustama loodust ning käituma keskkonnasõbralikult.

Ruumi rentija vastutab Tartu loodusmaja ruumide ja varustuse heaperemeheliku kasutamise eest ning järgib loodusmajas kehtivaid põhimõtteid:

  • Tekkinud jäätmed palume sorteerida liigiti: paber, pakend, olmejäätmed,  biolagunev/kompost. Jäätmete kogumise  kastid ja juhised on olemas esimesel ja teisel korrusel. Vajadusel  küsige, meie töötajad annavad hea meelega nõu. 

 

  • Ürituse korraldamisel soovitame kasutada paberit nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik! Palun printige ainult vajadusel ja läbimõeldult, võimalusel eelistage kahepoolset trükki. Leia võimalusi paberi taaskasutamiseks!

 

  • Tartu loodusmajas ei kasutata ühekordseid nõusid. Soovi korral pakume kasutamiseks loodusmaja nõusid, pesemiseks nõudepesumasinat.

 

  • Ürituse lõppedes  palun kustutage tuled ja võtke kaasa enda poolt lisatud kaunistused. Purunenud esemetest palume teavitada loodusmaja töötajat. Koos leiame tekkinud olukorrale lahenduse. 

 

  • Talvel saab talveaeda külastada õhtul kella kaheksani. Pärast seda kustuvad tuled automaatselt, et taimed saaksid puhata.

 

  • Tartu loodusmaja ümbrus on kooli territoorium, mistõttu palume maja ees mitte suitsetada laste huviringide toimumise ajal kell 9 - 19. Sel ajal on võimalik suitsetada maja taga parklas.

 

  • Jalgrattaga külastajad saavad jätta oma ratta varjualusesse jalgrattaparklasse, mis asub loodusmaja ees.

  

  • Autoga külastajad võivad jätta oma auto Lille tänava äärde. Alates 1. juunist 2016 asub Lille tänav B-tsoonis, parkimiskellaga tähistatult on tööpäevadel kl 8-18 parkimine 1,5 tundi tasuta. Palun jälgige parkimiskorraldusmärke. Parkimine Tartu kesklinnas on tasuline. Täpsem info parkimise kohta Tartu kesklinnas.

 

  • Palume korraldajatel teavitada sündmusest osavõtjaid Tartu loodusmaja heast tavast.