Huvikool Tartu Loodusmaja

Tartu loodusmaja huvikool on laste-, noorte- ja loodusesõbralik. Looduse märkamine, vaatlemine, looduses säästvalt tegutsemine ja hoolimine on väärtused, millele toetume. Ühelt poolt traditsioonid ja teisalt pidevalt uuenevad võimalused pakuvad igal aastal avastamisrõõmu ja uusi teadmisi rohkem kui 600 õpilasele.

Teejuhtideks looduse põnevates keerdkäikudes orienteerumisel on meie kooli toredad õpetajad. Käime koos palju looduses, kuid tegutseme ka klassiruumis. Uurime loodust õppekäikudel ja soojendame ennast laagri lõkketule paistel. Vaheldusrikas tegevus koos toredate kaaslastega annab hea pagasi kogu eluks. Paljude põnevate huviringide seast võib igaüks leida endale oma.

***

 


Tartu loodusmaja huviringid 2018/2019 õppeaastal
   Huviringidesse registreerimine
 Tunniplaan

/VARSTI AVAME RINGIDE INFO, TUNNIPLAANI NING REGISTEERIMISE/

INFO TÄIENDAMISEL
 
 
***
 

Täpsem info:

Sirje Janikson
Tartu loodusmaja huvikooli koordinaator      
sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee
telefon 736 1693


 

Signe Söömer
Tartu loodusmaja huvikooli direktor
signe.soomer@tartuloodusmaja.ee
telefon 736 1694, 515 7750