Ornitoloogiaringi õppekäigud ja laagrid 2014/2015

 

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Projekti kestus: september 2014 – august 2015

Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu Loodusmaja ornitoloogiaringi õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus, ornitoloogiliste oskuste ja teadmiste süvendamine ning keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Laagrites ja retkedel omandavad õpilased kogemusi ja teadmisi, mida edaspidi saavad rakendada praktilise looduskaitse vallas, aidates ornitoloogidel olulisi andmeid koguda.

Projekti tegevused: Projekti raames viiakse 2014/2015 õppeaastal läbi üks 3-päevane laager Silma õpikojas (okt 2014) ja 2-päevane laager Palupõhja looduskoolis (märts-aprill 2015) ja üks ühepäevane õppekäik Tartumaa poldritele (mai 2015).