Loodusõppeprogrammid Maarja külas

Projekt täisnimi: Loodusõppeprogrammid puuetega noortele ja juhendajate koolitus Maarja küla õpperajal
Projekti toetab  KIK


Projekti kestus: 09.2011- 12.2012
Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on pakkuda loodus- ja keskkonnaharidust puuetega inimestele. Selleks koostame Maarja külas olemasolevale õpperajale 3 erineva tasemega õppeprogrammi: liikumispuuetega õpilastele, vaimsete puuetega inimestele (toimetulekutase) ja tavakooli algklassiõpilastele. Lisaks koolitame Maarja külast ja ümbruskonna koolidest 10 juhendajat, kes oleksid kompetentsed loodud õppeprogramme kohapeal läbi viima.
Projekti tegevused:
* Taustinfo kogumine - Tutvumine loodusraja võimalustega kolmel aastaajal, koosolek-teabepäev Maarja küla juhendajatega inellektipuudega ja liikumispuudega inimeste vajadustest ja õppemeetoditest.
* Õppeprogrammide koostamine - Maarja küla õpperajale koostatakse kolmele erinevale aastaajale 3 erinevat loodusõppeprogrammi: intellektipuudega, liikumispuudega ja algklassiõpilastele.
* Juhendajate koolitused - 3 programmikoolitust 10 juhendajale Maarja küla õpperajal.
Projekti üritused:
12.10.2011 Koosolek-teabepäev Maarja küla juhendajatega inellektipuudega ja liikumispuudega inimeste vajadustest ja õppemeetoditest
Toimunud koolitused:
27.02.2012 Loodusõppeprogrammide juhendamise koolitus – TALV
08.06.2012 Loodusõppeprogrammide juhendamise koolitus – KEVAD JA SUVI
19.09.2012 Loodusõppeprogrammide juhendamise koolitus – SÜGIS
Projekti pildid: http://www.teec.ee/ET/pildid/koolitused-2012/
P
rojekti käigus valminud õppeprogrammid: http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/oppematerjalid_programmid/programmid/koolidele/oppeprogrammid-maarja-kylas/