Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Eestis ja Lätis

   

Eestlased ja lätlased on oma kommete, ajaloo, traditsioonide, arusaamade ja kultuuri poolest väga sarnased. Selle tõttu on mõttekas sama eesmärgi nimel tegutseda mõlemas riigis korraga.

Eesti-Läti ühisprojekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“ laiemaks eesmärgiks on tõsta teadlikkust keskkonnasõbralikest käitumisviisidest, aga kitsamalt keskendutakse jäätmete vähendamise ning energia säästmisega seotud teemadele. 

Sihtgrupiks on aktiivsed noored ning täiskasvanud, kes osalevad avalikel üritustel.  Avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks töötatakse mitmel rindel: interaktiivsed ja informatiivsed tegevused festivali külastajatele, kohtumised ja konsultatsioonid nii festivali korraldajate kui teenusepakkujatega ning riikidevahelise kogemuse jagamine. 

Arvestades, et avalikud üritused võivad olla väga erineva iseloomuga, alustades suurtest vabaõhufestivalidest (muusika-, teatri-, linnafestivalid suviti), konverentsidest ning lõpetades erinevate sisetingimustes toimuvate töötubadega, oleme valinud projekti jaoks mitmed näidisüritused: muusikafestival Positivus, Viljandi Folk, sisetingimustes toimuv Õpilaste Teadusfestival Tartus ning konverents Valmieras.

Eesti ja Läti projektipartnerite erinevad kogemused, oskused ja teadmised projektide elluviimisel annavad ühisprojekti puhul hea võimaluse teineteist täiendada, üksteiselt õppida ning jagada kogetut teiste avalikke üritusi korraldavate organisatsioonidega.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu fondi Eesti-Läti programm 2014 - 2020 summas: € 389 251.49

Partnerite omafinantseering: € 68 691.45

Projekti kestvus: märts 2017-oktoober 2018

 

--------------------------------------------

Projekti tegevused aastal 2017:

infokampaania "Hoia paradiisi, kus elame"
avaüritus Eestis 9.juunil ning Lätis 19.juunil
teavitustöö piknikuhooajal, sh infostendid Viljandis, Pärnus, Tartus
n
oortele suunatud videokonkurss: üleskutse filmida avalike ürituste positiivseid ja negatiivseid praktikaid keskkondlikust vaatevinklist
tegevused Viljandi Folgil ja Positivus Festivalil


***

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.