Koolidele

Kutsume kooliõpilasi koos õpetajaga erinevatesse aktiivõppe programmidesse, mis võimaldavad tundma õppida loodust ja seal valitsevaid põnevaid seoseid. Õppeprogrammide nimekirja ja tutvustused leiate vasakult menüüst.
 
Õppepäevad ja -programmid algavad sissejuhatusega teemasse. Järgnevad rühmatööd, kus igaüks saab ise:
märgata ja mõõta,
vaadelda ja võrrelda,
katsuda ja katsetada,
analüüsida ja argumenteerida.
 
Õpilased saavad ülesannete lahendamisel rakendada erinevaid uurimismeetodeid, õpivad püstitama küsimusi ja hüpoteese ning tegema järeldusi. Noored õpivad looma seoseid, et mõista looduses kehtivaid suhteid. Lõpuks esitavad nad oma tulemused ning samuti arendavad sotsiaalseid oskusi.
 
Õppeprotsessi teevad põnevamaks vahendid, millega õpilased saavad kuulata nahkhiirte hääli, mõõta tuule kiirust, võtta mullaproove, püüda vees elavaid loomi jne. Õppepäeva jooksul saab ka looduslikust materjalist meisterdada, näiteks kevadel pajupilli vesta. Abiks on töölehed, juhendmaterjalid ning kogenud juhendajad. Kõige selle tulemusena saadakse teada palju uut ja huvitavat ning leitakse looduses põnevaid kohti.
 
Programmi läbiviimise hind sõltub osalevate õpilaste arvust ja programmist. Hinnale lisandub sõiduraha, kui programmid toimuvad väljaspool Tartu linna. Kuni 24 õpilasest koosnevat rühma juhendab üks õpetaja ning 25-40 õpilasest koosnevat rühma juhendab kaks õpetajat.
 
Täpsem info ja programmide tellimine:
kooliprogrammide juht Helle Kont
e-post: helle.kont@tartuloodusmaja.ee
telefon 736 6120