Korduma kippuvad küsimused

Mis on huviring ja mida seal tehakse?

Huviring on põnev koht, kus lapsed ja noored saavad tegeleda neile meeldivate tegevustega turvalises ja arendavas keskkonnas.

Väiksemate laste ringides kasutatakse rohkem mängulisi tegevusi, mille kaudu õpitakse tundma loodust ja selle mitmekesisusest. Samas meisterdatakse ja joonistatakse ning loomulikult käiakse õues avastamas ja uudistamas. Asjalikku toimetamist pakub elavnurk lemmikoomade ja toataimedega. Samuti on võimalus osaleda erinevate projektide tegevuses, näiteks kevadeti loodusvaatlustel "Tere, Kevad!". Loodusmaja õpilaspiletiga saab kasvõi iga päev tasuta külastada Tartu Ülikooli botaanikaaeda ja  loodusmuuseumi.

Noortele suunatud ringid pakuvad võimalusi matkata, osaleda rahvusvahelistes looduslaagrites ja konverentsidel, õppida ornitoloogiat, saada teadmisi e-ainetest ja ökomärgistest, mängida mõnusas seltskonnas lauamänge, õppida kasutama matkavarustust ja minna räätsaretkele. Kunstiring on mõeldud kunstihuvilistele, nemadki saavad teadmisi looduse kohta.

Osaleda saab ka rahvusvahelises Läänemere projektis (The Baltic Sea Project - BSP) ja teistes rahvusvahelistes projektides.

Loodusmaja ringid arendavad seoste mõistmist, loogilist mõtlemist ja arusaamist meid ümbritsevast keskkonnast. Globaalse mõtlemise arendamiseks kujundatakse ka keskkonnasõbralikku elustiili. Igapäevaselt kasutatakse ringitundides aktiivõppemeetodeid ning olulisel kohal on ka õuesõpe. Oluline on seegi, et loodusmajas käinud noor oskab vahet teha lepal ja kasel ning teab, millist marja võib põske pista. Loodusmajas kohtutakse teiste loodushuviliste laste ja noortega ning sageli leitakse sõpru kogu eluks.

 

Mida tehakse lisaks ringitundidele?

Võimalik on osaleda erinevates projektides ja mitmesugustel loodusmaja üritustel: mitmepäevastes looduslaagrites, matkadel, õppekäikudel, ekskursioonidel, konkurssidel, viktoriinidel ja näitustel. Õpilaskonverentsidel saab arendada oma esinemisoskust ja -julgust. Kunstiringi ja fotoringi õpilased osalevad oma töödega erinevatel näitustel.

Kogu perega saab tulla vaatama loodusfilme, osaleda LiLiLal ja keskkonnabussi reisidel. Täpsemat teavet muude tegevuste kohta leiab sündmuste kalendrist.

Mitu korda nädalas ringitunnid toimuvad?

Ringitunnid toimuvad üks korda nädalas, vastavalt tunniplaanile. Väiksematele toimuvad ringitunnid nii hommikuti kui pärastlõunati. Suurematele toimuvad tunnid pärast kooli. Eelkooli ja 1.klassi ringitund kestab 60 minutit, 2.-7.klassi tund 90 minutit (2 akadeemilist tundi) ning vanematele klassidele (8.-12.klass) 135minutit (3 akadeemilist tundi).

Keda oodatakse ringidesse?

Loodusmaja huviringidesse on oodatud igas vanuses Tartu linna ja maakonna õpilased, kes tahavad saada uusi teadmisi loodusest ja keskkonnast ning leida toredaid sõpru. 

Kus ringitunnid toimuvad?

Huviringid tegutsevad peamiselt Tartu loodusmajas kuid ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (zooloogia) ning mitme Tartu üldhariduskooli juures. Täpsemalt leiab huviringide asukohad ringi tutvustuse juurest.


Kas lapsel peab olema eelteadmisi loodusest ja keskkonnast?

Ei pea.

Kes õpetavad - juhendavad?

Loodusteadusliku pedagoogilise kõrgharidusega inimesed. Valdavalt bioloogid ja geograafid. Loodusmaja õpetajad on oma eriala entusiastid, kellele meeldib lastega tegeleda ja anda edasi teadmisi, koos õppida, avastada ja areneda.

Kui palju maksab huviringis osalemine?

  • Tasumine toimub arvete alusel kas kuupõhiselt, korra poolaastas või terve aasta eest. Poolaasta maksetena: oktoobris 48 eur + veebruaris 60 eur. Terve aastamaks on 108 eur. 
  • Eelkooliealiste ringide (loovusring ja puutööring) õppemaks on 20 € kuus. Hind pere teisele lapsele loomeringis on 16 € kuus.

 

Palume tasuda pangaülekandega, makse saajaks on:
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Swedbank IBAN EE682200221019698363

Õppemaksu tasumise tähtajad on sügispoolaastal 15. oktoober ning kevadpoolaastal 15. veebruar. Tasutud õppemaksult saab taotleda tulumaksu tagastust.

Kõik vähemalt ühe poolaasta õppemaksu tasunud või avalduse alusel õppemaksust vabastatud õpilased saavad endale Tartu Loodusmaja liikmepileti.

Mis kasu on loodusmaja liikmepiletist?

Tartu Loodusmaja õpilane saab ilusa oravapildiga liikmepileti, millega kaasnevad soodustused meie koostööpartnerite juures. Liikmepiletiga saab tasuta külastada:

Lisaks on veel soodustused Matsalu filmifestivali filmide vaatamisel Tartu Loodusmajas, Lille 10.


Kuidas ma saan huviringiga liituda?

Loodusmaja huviringidesse saab registreeruda täites meie kodulehel elektroonilise vormi, täites koha peal või võttes ühendust huvikooli direktoriga.