Loodusesõprade ring

Huviring toimub erinevates kohtades ja mitme erineva õpetaja juhendamisel, nii et igaüks leiab omale sobiva. Lisaks toimuvad veel venekeelsed ringid Vene koolide juures.

---
Kellele? 1.-3. klassi õpilastele

Kus? Variku kool

Millal? Kaks korda nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Mida teeme?

 • Õpime tundma loodust ja tegeleme loomadega.
 • Mängime läbi ja arendame üheskoos uusi keskkonnateemalisi lauamänge ja õppematerjale
 • Kinnistame õpitu erinevate meisterdamiste ja mängude kaudu.
 • Hoolitseme looduse eest ja õpime olema keskkonnasõbralikud.

Õpetaja nimi ja kontakt: Aili Elts, mob. 58005488, e-post: ailielts@hotmail.com

Veebis registeerimine

----
Kellele?
1.-3. klassi õpilastele.
Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10, päikesetoas.
Millal? Kaks korda nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.
Mida teeme?

 • Vaatleme loodust aastaaegade lõikes, õpime tundma taimi, loomi ja linde.
 • Võtame osa ülemajalistest viktoriinidest, näitustest, ekskursioonidest.
 • Sügiseti tutvume seentega ja korraldame seenenäituse.
 • Talvel vaatleme linde ja toidame neid.
 • Kevadel vaatleme puid ja põõsaid, teeme kevadlillede raamatu.
 • Võtame osa loodusmaja ja 4H õppelaagritest.
 • Meisterdame looduslikest materjalidest kaunistusi ja kingitusi.

Õpetaja nimi ja kontakt: Kai Punger, mob. 5813 1113, Ene Pilvet, mob. 53843508

Veebis registreerumine

----
Kellele?
1.-3. klassi õpilastele.
Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10, lilletoas.
Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist.
Mida teeme?

 

1.-3.klassi õpilaste loodusesõprade ringis õpitakse tundma kõike põnevat loodusest ja sellega seonduvast. Et kõik uus ja huvitav kenasti meelde jääks, kinnistatakse see toredate meisterdamiste ja praktiliste katsetega. Käed külge tegevused loovad õpilastele paremad arusaamad, kuidas maailm meie ümber toimib, kuid säilitab lastele vajaliku mängulise efekti. Lisaks ringitundides toimuvale, osaletakse erinevatel loodusmajas toimuvatel üritustel, laagrites ja väljasõitudel, mis arendavad õpilaste koostöö oskusi ja panevad kompima nende võimekuse piire. 

 

Õpetaja nimi ja kontakt: Pille-Riin Pärnsalumob. +372 5344 2512, e-post: pilleriin.parnsalu@teec.ee 

Veebis registeerimine

---
Venekeelsed huviringi "Loodusesõbrad" tunnid toimuvad Tartu Loodusmajas, Tartu Vene Lütseumis ja Tartu Annelinna Gümnaasiumis järgnevate õpetajate käe all:

Veebis registeerimine

Noorte loodusesõprade ringides on algklassilastel võimalik kaks korda nädalas meeldivalt ja mõnusalt oma vaba aega sisustada, tegeledes loodusega seotud teemadega. Õpitakse tundma puid, põõsaid, rohttaimi, seeni, loomi, linde, putukaid. Lastes kujundatakse keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid, arendatakse vastutus- ja kohusetunnet looduse ees. Samuti arendatakse vaatlusoskust, analüüsivõimet, oskusi iseseisvaks ja meeskonnatööks. Suur osakaal on käelisel tegevusel.

Tähistatakse rahvuslikke tähtpäevi ja õpitakse tundma kombeid. Meisterdatakse looduslikest materjalidest seinatärne, samblakerasid ja muid kaunistusi. Huviringi õpilastel on võimalus osaleda konkurssidel, võistlustel, viktoriinides ja konverentsidel. Käiakse õppekäikudel ja ekskursioonidel ning suvel saab talve jooksul õpitut oma silmaga vaadata ja käega katsuda loodusmaja laagris.