Keskkonnaseire ja digilahendused

Kellele? I grupp 7.- 9. klassi õpilased ja II grupp 10. -12. klassi õpilased

Kus? Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu loodusmajas (vastavalt vajadusele)

Millal? vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

  • Tutvume andmekorjevõimaluste ning õpime tegema vahet digitaal ja analoogandmetel.
  • Kasutame erinevaid sensoreid ning Vernier, Pasco, Arduoni ja Raspberry Pi vahendeid keskkonnaseire rakendamiseks.
  • Saame praktilisi oskusi andurite kalibreerimisest ja nende kasutamisest looduses.
  • Vaatleme, võrdleme, rühmitame, mõõdame loodusobjekte, kogume andmeid ja teostame andmeanalüüse.
  • Teeme uurimuslikke, praktilisi töid, laboratoorseid katsed, tutvume peamiste keskkonnaseire uurimisküsimusega ning käime külastamas ka EMÜ ja EKUK laboreid.

Õpetaja nimi ja kontakt:

Vahur Lell, vahur.lell@jpg.tartu.ee

Eerik Säre, eerik.sare@jpg.tartu.ee