Looduse ABC ja õuesõppe alused

Eesmärk on anda ülevaade eluslooduse mitmekesisusest ja seostest keskkonnaga, tutvustada loodust, liike, ökosüsteeme ja kooslusi ning õpetada loodusvaatluste tegemist, looduse ja keskkonna õpetamise metoodikat, töölehtede koostamist, keskkonnamänge, looduskaitset ja selle aluseid. Anda teadmisi maastikest ja geoloogiast, õpperadade koostamisest ja kogude valmistamist. Tutvustada õuesõppe mõistet ja tundide läbiviimise metoodikat. Kujundada keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid.

Võimalikud kooltused: 

  • Loodusvaatlused
  • Geoloogia ja maastikud
  • Kogude koostamine
  • Ökosüsteemid ja välivaatlused
  • Looduse tundmise alused

Juhendajad: Helle Kont, Annelie Ehlvest, Aire Orula, Tiina Lilleleht, Heli Einberg, teised partnerorganisatsioonide lektorid.

 

Tartu loodusmaja koolituskeskus pakub koolitusi erinevatel õppekavadel. Igas koolituses on läbi põimitud loodus- ja keskkonnahoidlikkus, ajakohasus ning huvitavad õppemetoodikad. Valige pikemast õppekava failist moodul või õppekava osa, mis huvi pakub ning täida ära VORM. Saate ise valida koolituse mahu, toimumiskoha ja juhendaja(d). Nendest oleneb koolituse maksumus.   

Õppekava: looduse ABC ja õuesõppe alused