Keskkonnasõbralik kontor

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, prügimajandus, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates.

Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks.

Võimalikud kooltused: 

  • Keskkonnasõbralik tarbimine kodus ja kontoris
  • Säästev ehitus ja renoveerimine

Juhendajad: Ilmar Part, Helle Kont, Aili Elts, Gedy Siimenson, Krista Tomson ja külalislektorid partnerorganisatsioonidest. 

 

Tartu loodusmaja koolituskeskus pakub koolitusi erinevatel õppekavadel. Igas koolituses on läbi põimitud loodus- ja keskkonnahoidlikkus, ajakohasus ning huvitavad õppemetoodikad. Valige pikemast õppekava failist moodul või õppekava osa, mis huvi pakub ning täida ära VORM. Saate ise valida koolituse mahu, toimumiskoha ja juhendaja(d). Nendest oleneb koolituse maksumus. 

Tutvu õppekavaga: keskkonnasõbralik kontor