Huvikooli Tartu Loodusmaja ringide juhendajad

Nimi: Gedy Siimenson
Amet: rahvusvahelise koostöö koordinaator, õpetaja
Tel: (+372) 736 6103
E-post: gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee

Gedy juhendab Tartu Forseliuse Kooli loodussõbralik matkamise, seikluslikku matkaringi ning loodus- ja keskkonnauuringute ringi.
Gedy on UNESCO koolide Läänemere Projekti Eesti koordinaator ning juhib ERASMUS+ projekti "F.O.O.D." ning Teeme+ projekti "Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale."
Nimi: Krista Tomson
Amet: õpetaja
Tel: (+372) 736 6120
E-post: krista.tomson@tartuloodusmaja.ee

Krista juhendab loodusfotograafia ja elurikkuse huviringi.
Nimi: Tiina Lilleleht
Amet: õpetaja, koordinaator
Tel: (+372) 736 6120
Mobiiltelefon: (+372) 5334 1013

E-post: tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Tiina Lilleleht juhendab loomasõprade ringi.

Nimi: Aili Elts
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 58005488
E-post: aili.elts@tartuloodusmaja.ee

Aili juhendab loodusesõprade huviringi.
Nimi: Aire Orula
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 509 3784
E-post: aire.orula@tartuloodusmaja.ee

Aire juhendab loomasõprade, ornitoloogia- ja zooloogiaringi
Nimi: Aivo Tamm
Amet: õpetaja (TÜ Loodusmuuseum)
Mobiiltelefon: (+372) 511 1724

E-post: aivo.tamm@ut.ee

Aivo juhendab zooloogiaringi.

Loe Aivo lugu!

Nimi: Andres Joala
Amet: õpetaja
Andres juhendab  tehnika ja taaskasutuse huviringi ning puutööringi (ka eelkool).
Nimi: Ene Pilvet
Amet: õpetaja
Tel: (+372) 736 6120
Mobiiltelefon: (+372) 5384 3503

Ene juhendab loomasõprade huviringi.

Loe  Ene lugu!

 
Nimi: Galina Morjakova
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 55614742
E-post: galina_morjakova@apkool.ee
Galina juhendab venekeelset huviringi loodusesõbrad.
Nimi: Kai Punger
Amet: õpetaja
Tel: (+372) 736 6120
Mobiiltelefon: (+372) 5813 1113
E-post: kai.punger@tartuloodusmaja.ee

Kai
juhendab loodusesõprade ringi.
Nimi: Kiira Kahro
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 5669 1389

E-post: kiira.kahro@tartuloodusmaja.ee

Kiira juhendab ringi loodus kunstis.

Loe Kiira lugu!

Nimi: Ljudmila Võsotskaja
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 5193 3512
E-post: ljudmila.vosotskaja@gmail.com

Ljudmila juhendab venekeelseid zooloogia ja loodusesõprade ringe.
 
Nimi: Mai-Liis Vähi
Amet: õpetaja
Tel: 55676423
E-post: myliis@gmail.com
Juhendab väikeste loodusteadlaste ja väiksete looduseuurijate huviringe.
 
Nimi: Marina Eynman
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 55608126
E-post: marina-bogarova@yandex.ru

Marina juhendab venekeelset loodusesõprade huviringi.
Nimi: Pille-Riin Pärnsalu
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 5344 2512
E-post: pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee

Pille-Riin juhendab looduse ja loovuse, loodusesõprade ja veemaailma huviringe.
Nimi: Ülle Kaasik
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 524 0980
E-post: ulle.kaasik@tartuloodusmaja.ee

Ülle juhendab eelkooli loomeringe (ka 1.-2.klass).
Nimi: Triin Rassulov
Amet: õpetaja
E-post: triin.rassulov@tartuloodusmaja.ee

Lapsehoolduspuhkusel

 
Nimi: Tormi Kotkas
Amet: huviringi juhendaja
Mobiiltelefon: (+372) 55627661
E-post: tormikotkas@gmail.com

Tormi juhendab teadus toidus huviringi.
 
Nimi: Eelika Kiil
Amet: õpetaja
Mobiiltelefon: (+372) 5900 6230
E-post: kiil.eelika@gmail.com

Eelika juhendab geoloogiaringe.