Loovtööde konkursi "Inimene ja loodus" laagrisse saajad selgunud!

Tartu Keskkonnahariduse Keskus teatab, et loovtööde konkurss „Inimene ja loodus“ on lõppenud ning laekunud tööde seast on valitud osalejad rahvusvahelisse looduslaagrisse, mis toimub 16. – 20. juunil 2014 Rogosi mõisas.

Laagrisse osutusid Eestist valituks fotode autorid: Katrin Kello ja Kärol Vettik ning postrite autorid: Anna Maria Rüütmann,  Dana Treial, Theressa Laumets, Vanessa Järv, Jonne Rooma, Triinu Teppe, Anna Laura Alamets. Kõik tööd on saadetud Venemaale, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskusesse näitusele.

Konkurss ja laager  on osa Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2007-2013 finantseeritavast projektist ”Inimene ja loodus”. Projekti peamiseks eesmärgiks on ühistegevuste kaudu parandada keskkonnahariduse olukorda ja seeläbi tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Projekti partneriteks on 11 riiklikku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt, Eesti poolseteks partneriteks on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöökeskus. Projekt kestab 30. septembrini 2014. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:

Kersti Sõgel, tel 55983328, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, projektijuht