Huvikool Tartu Loodusmaja

 
Tartu loodusmaja huvikool on laste-, noorte- ja loodusesõbralik. Looduse märkamine, vaatlemine, looduses säästvalt tegutsemine ja hoolimine on väärtused, millele toetume. Ühelt poolt traditsioonid ja teisalt pidevalt uuenevad võimalused pakuvad igal aastal avastamisrõõmu ja uusi teadmisi rohkem kui 600 õpilasele. Teejuhtideks looduse põnevates keerdkäikudes orienteerumisel on meie kooli toredad õpetajad.
 
Käime koos palju looduses, kuid tegutseme ka klassiruumis. Uurime loodust õppekäikudel ja soojendame ennast laagri lõkketule paistel. Vaheldusrikas tegevus koos toredate kaaslastega annab hea pagasi kogu eluks. Paljude põnevate huviringide seast võib igaüks leida endale oma.
 
Loodusmajas saad loodusega sõbraks!

Oma põnevatest tegemistest kirjutame HUVIKOOLI AJAVEEBIS.

Täpsem info:
Sirje Janikson                                                                        Signe Söömer
Tartu loodusmaja huvikooli tegevuste koordinaator                 Tartu loodusmaja huvikooli direktor
sirje.janikson@teec.ee                                                           signe.soomer@teec.ee
telefon 736 1693                                                                   telefon (+372) 736 1694, (+372) 515 7750

Tutvu HUVIRINGIDEGA!

Tartu loodusmaja huvikooli ringidesse saab registreeruda loodusmaja kodulehelt:

http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/loodusmaja/huviringidesse-registreerumine/

Samuti on võimalik registreeruda huviringidesse Loodusmajas (Lille 10) 2. septembril kell 16.00 algava avapikniku järel  või tööpäevadel  10.00-18.00.

Pärast registreerumist saate meilile digitaalselt allkirjastamiseks õppelepingu või kirjaliku lepingu huviringi õpetajalt, mille palume allkirjastada ning saata meilitsi või tuua Loodusmajja. Pärast lepingu allkirjastamist saate arve õppemaksu (10 EUR/kuu) tasumiseks. Lepingus saate valida kuu-, poolaasta- või aastamakse.

Seejärel palume alates  1. oktoobrist registreerida õpilane ka Tartu linna huvitegevuse registris –http://tartu.ee/kotoetused/index.php?module=201&op=1

Leiate sealt oma lapse nime erahuvikoolid 2017 alt, asutus on Tartu Keskkonnahariduse Keskus, lisatud on huviringi nimi ning vanemana peate kinnitama lapse osalemise. 

Loodusmaja liikmepilet: