Huvikool Tartu Loodusmaja

 
Tartu Loodusmaja on laste-, noorte- ja loodusesõbralik huvikool. Looduse märkamine, vaatlemine, looduses säästvalt tegutsemine ja hoolimine on väärtused, millele toetume. Ühelt poolt traditsioonid ja teisalt pidevalt uuenevad võimalused pakuvad igal aastal avastamisrõõmu ja uusi teadmisi rohkem kui 600 õpilasele. Teejuhtideks looduse põnevates keerdkäikudes orienteerumisel on meie kooli toredad õpetajad.
 
Käime koos palju looduses, kuid tegutseme ka klassiruumis. Uurime loodust õppekäikudel ja soojendame ennast laagri lõkketule paistel. Vaheldusrikas tegevus koos toredate kaaslastega annab hea pagasi kogu eluks. Paljude põnevate huviringide seast võib igaüks leida endale oma.
 
Loodusmajas saad loodusega sõbraks!

Oma põnevatest tegemistest kirjutame HUVIKOOLI AJAVEEBIS.

Täpsem info:
Sirje Janikson                                                                        Signe Söömer
Huvikooli Tartu Loodusmaja tegevuste koordinaator            Huvikooli Tartu Loodusmaja direktor
sirje.janikson@teec.ee                                                          signe.soomer@teec.ee
telefon 736 1693                                                                   telefon (+372) 736 1694, (+372) 515 7750

Tutvu HUVIRINGIDEGA!

Lae alla HUVIRINGIDE VOLDIK!

Huviringiga liitumiseks:

Lapse osalemise kinnitamiseks:

Loodusmaja liikmepilet: