Virtuaalne näitus "Läbipaistev loodusmaja"

Projekti täisnimi: Virtuaalne näitus "Läbipaistev loodusmaja"
Projekti toetab:  KIK
Projekti kestus: november 2016-mai 2018
Projektijuht: Maris Mägi, Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on inimeste teadlikkuse suurenemine igapäevases elus kasutatavate materjalide ja energia looduslikust päritolust ehk loodusressurssidest. Samuti nende kasutamise (ehituses, sisustuses, energia tootmiseks, igapäevaseks tarbeks - mööbel, vaibad jms) keskkonnamõjust, materjalide elukaarest ja energiavoogudest läbi Tartu loodusmaja kogemuse.

Projekti tegevused:

Projekti käigus luuakse virtuaalne näitus "Läbipaistev loodusmaja", mille eesmärgiks on tutvustada ühe hoone (st inimtegevuse) keskkonnamõju erinevaid aspekte terve tema elukaare kestel. Näituse peamine rõhk on suunatud loodusressurssidele (materjalid, energiaressursid) ja nende kasutamise globaalsele mõõtmele. Näitus tutvustab ehitusmaterjalide keskkonnamõju terve elukaare kestel, alates nende looduslikest allikatest (asukoht maailmakaardil, tootmine), tootmise, transpordi, kasutamise ja taaskasutamise/ümbertöötlemiseni. Näitus tutvustab ka keskkonnasäästlikke lahendusi hoone ehitamisel ja kasutamisel ning annab reaalset infot nt. päikesepaneelide tootlikkuse, sooja- ja elektrienergia kulu kohta (võimalusel ka reaalajas).

Näitus on visuaalselt loodusmaja 3D mudel, kus on võimalik (arvutis hiirega, nutiseadmetes sõrme abil) liikuda ja erinevatel objektidel (materjalid, konstruktsioonid, kraanid, ventilatsioon jpm) klikkides saada pildilist ja tekstilist lisainfot, milline on antud materjali looduslik tooraine, kust on see pärit (riik ja asupaiga kirjeldus nt. karjäär, kalju, rannik jne.), milline on selle materjali tootmise/ transpordi/kasutamise keskkonnamõju (selgelt on välja toodud, milles seisneb materjali keskkonnasõbralikkus) ja mis saab sellest peale hoone lammutamist.

Näituse loomiseks viiakse läbi järgmised tegevused:

1) Tutvustavate tekstide koostamine, näitusematerjali pildistamine, filmimine.

2) 3D mudeli loomine ja graafiline disain, interaktiivse veebilehe programmeerimine ning fotode, tekstide, maailmakaardiga sidumine.

3) Kahe lühianimatsiooni (vesi ja energia loodusmajas) valmistamine virtuaalse näituse osana

4) Materjalide tõlkimine inglise ja eesti keelde.

5) Nutiseadmetele kohandamine. Nutiseadmetele kohandamine võimaldab näitust kasutada ka loodusmajas ringi liikudes, samuti saab nt tahvelarvutite abil läbi viia õppetööd.

4) Näituse tutvustamine avalikkusele. Näituse valmimisest teavitatakse suunatult kõiki organisatsioone, loodusainete õpetajaid jt. kelle tegevusvaldkondadega on näitus seotud. Lisaks teavitatakse näituse valmimisest pressiteate, listide, sotsiaalmeedia jm kaudu.