Tehtud projektid

Projekti eesmärgiks on lastega perede keskkonnateadlikkuse tõus ja käitumisharjumuste muutumine keskkonnasõbralikumaks. Loodusretkedel osalevad pered mõistavad looduse mitmekesisuse vajalikkust ja oskavad seda märgata ja hoida, tunnevad ökosüsteemiteenuste tähtsust ja inimeste rolli nende jätkumise tagamises