UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt

Projekt täisnimi: UNESCO Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) 

Projekti lühike nimi: BSP                           

Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2010-2015, Haridus- ja Teadusministeerium 2012-2017

Projekti kestus: Läänemere Projekt algatati 1989. aastal UNESCO Soome rahvusliku komitee poolt. Selles osalema kutsuti kõikide Läänemere-äärsete maade kooliõpilasi. Läänemere Projekt kuulub UNESCO ASP (Associated School Project) projektide hulka. Projektil pole lõpptähtaega, sest tegemist pole "projektiga" traditsioonilises mõttes vaid koolide võrgustikiga.

Projektijuht: Läänemere Projekti Eesti koordinaator Tartu loodusmajas on Gedy Siimenson, E-post: gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee


Projekti partnerid: Tegemist on rahvusvahelise koolide võrgustikuga, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Võrgustikus tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega. Ühinenud on juba üle 150 kooli nii rannikualadelt kui sisemaalt. Koolidel on võimalus osaleda erinevates õppeprogrammides, millega saab tutvuda programmi kodulehelt. Koolide kontaktid leiad siit

Projekti eesmärk: Suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus.

Projekti kodulehekülg: Eesti keeles: http://bsp.teec.ee/, inglise keeles http://www.b-s-p.org, Facebooki grupp: https://www.facebook.com/unesco.bsp

Projekti üritused: BSP on rahvusvaheline koolide võrgustik, mille raames korraldatakse ühiseid tegevusi koostöös teadlastega erinevatest valdkondadest ning antakse välja erinevaid õppematerjale. BSP rahvusvahelise tegevuste kalendri leiab siit.

5-8.juuni, 2015 - toimus rahvusvaheline konverents "Science of Changes", mis ühtlasi tähistas Eesti eesistumisaja lõppu (2012-2015). BSP rahvusvahelisi tegevusi järgneva 3 aasta (2015-2018) jooksul koordineeritakse Peterburist.