Toit ja eneseotsingud varjatud mitmekesisuses

Projekt nimi: „F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity“ (2017-2-EE01-KA105-034990)

Projekti toetavad: ERASMUS+ programm ja Sihtasutus Archimedes

 

Projekti kestus: 01.11.2017 kuni 31.10.2018

Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@teec.ee, 56466887

Huvikooli noortest koosnev projektimeeskond:

Merlyn L. Dunderdale

Jürgen Öövel

Tuuli Annok

Brita Lii Sei (hetkel õpingutel Hiinas)

Katariina Kurina 

Projekti partnerid: Juhtpartner on Tartu loodusmaja. Projekti partnerid on Itaaliast - ASSOCIAZIONE CULTURALE LINK (https://www.linkyouth.org/https://www.facebook.com/Associazionelink/)

Välispartnerasutuse noortest koosnev projektimeeskond:

Birgit Atzl –õpetaja, Fiore Pellicciari, Rosa Lospalluto, Vincenzo Campanaro

Projekti eesmärk: Noorte võtmepädevuste arendamine ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi toidu elutsükli uuringute. Fookuses olevad teemad on noorte osalus ja kaasamine, tervislikud ja keskkonnasõbralikud ning traditsioonilised valikud, toidu tootmine ja inimeste tarbimisharjumused ning meie valikute seosed kliimamuutustega.


Käesoleva projekti tulemusena:
1. Tugevneb kultuuridevaheline mõistmine.

2. Kasvab teadmine ja oskus valmistada ise toitu ning leida toorained keskkonnasõbralikul viisil.

3. Kasvab julgus suhelda võõrkeeles, ennast väljendada ning ise uurimisi algatada.

4. Kasvab oskus korraldada ise oma õppimist ja kogemusi reflekteerida.

 

Projekti üritused:

14.-25.07.2017 toimub noortevahetus Eestis – Eesti osalejad (14 noort ja 2 õpetajat) võtavad vastu külalised Itaaliast (14 noort ja 2 õpetajat).

Projekti programmis osalemiseks avatakse kandideerimisvorm 2017.aasta novembris. Kandideerida saavad kõik Tartu linna õpilased vanuses 15-18.aastat (vanus projekti vahetuse toimumise ajal).

Üheskoos külastatakse põllumajandus ettevõtteid, kohalikku turgu, ökopoode, mahetalusid ning uuritakse, kuidas saab toit meie lauale. Seejärel uuritakse toidu koostist ja keskkonnaseisundist tulenevaid mõjutusi toidu kvaliteedile. Ühiselt planeeritakse ühiseid söömaaegu ning luuakse video-retseptid. Lõpuks käiakse ühiselt tooraineid soetamas, tehakse ühiselt süüa ja reflekteeritakse oma kogemusi Noortepassi vahendusel.