Loomering 4-8-aastastele

 

Kellele? 4-7a ja 1.-2. klass
Kus? loovustuba ja päikesetuba
Millal? tund toimub 1 kord nädalas, vaata täpsemalt tunniplaanist.
Mida teeme?

  • Aastaring meie ümber: maailm, loodus, taime- ja loomariik ning inimene. Otsime vastuseid küsimustele, uurime, vaatleme, kuulame, arutleme, katsetame, …
  • Tarkuste ja teadmiste omandamiseks satuvad meile vahel külla ka otse loodusest putukad ja taimed ning erinevad materjalid. Oodatud on ka laste poolsed leiud loodusest, millega teisi üllatada või millele vastuseid leida.
  • Mängime ühiselt loodusteemalisi mänge (lauamängud, liikumismängud, fantaasiamängud, mõttemängud, õppemängud jne).
  • Iga teema võtame kokku meisterdamisega, joonistamisega, … Kasutame mitmesuguseid materjale ja erinevaid väljendusvõimalusi.
  • Oma tegevustes kasutame loodusmaja parki, loodusmaja põnevaid ruume ja õppematerjale. Võtame osa majas toimuvatest näitustest, elame kaasa või osaleme loodusmaja põnevatel konkurssidel ja üritustel.

 

Märkame maailma meie ümber ja toimetame loodust hoidvalt!

Õpetaja nimi ja kontakt: Ülle Kaasik, 5240980, epost: ulle.kaasik@teec.ee

*****

Ringidesse registreerumine

Ringide juhendajad