Huviringid

Kui Mart (7) ja Kadri (14) koos emaga esimest korda loodusmajja jõudsid, oli neil palju küsimusi. Vastused annavad teilegi ülevaate Tartu Loodusmajas toimuvast.

Mis on huviring ja mida seal tehakse?

Huviring on põnev koht, kus lapsed ja noored saavad tegeleda neile meeldivate tegevustega turvalises ja arendavas keskkonnas.

Väiksemate laste ringides kasutatakse rohkem mängulisi tegevusi, mille kaudu õpitakse tundma loodust ja selle mitmekesisusest. Samas meisterdatakse ja joonistatakse ning loomulikult käiakse õues avastamas ja uudistamas. Asjalikku toimetamist pakub elavnurk lemmikoomade ja toataimedega. Samuti on võimalus osaleda erinevate projektide tegevuses, näiteks kevadeti loodusvaatlustel "Tere, Kevad!". Loodusmaja õpilaspiletiga saab kasvõi iga päev tasuta külastada Tartu Ülikooli botaanikaaeda ja  loodusmuuseumi.

Noortele suunatud ringid pakuvad võimalusi matkata, osaleda rahvusvahelistes looduslaagrites ja konverentsidel, õppida ornitoloogiat, saada teadmisi e-ainetest ja ökomärgistest, mängida mõnusas seltskonnas lauamänge, õppida kasutama matkavarustust ja minna räätsaretkele. Kunstiring on mõeldud kunstihuvilistele, nemadki saavad teadmisi looduse kohta. Lilleseade ringi õpilased on osalenud konkurssidel, nii mõnedki on leidnud meeldiva töökoha floristina.

Osaleda saab ka rahvusvahelises Läänemere projektis (The Baltic Sea Project - BSP) ja teistes rahvusvahelistes projektides.

Loodusmaja ringid arendavad seoste mõistmist, loogilist mõtlemist ja arusaamist meid ümbritsevast keskkonnast. Globaalse mõtlemise arendamiseks kujundatakse ka keskkonnasõbralikku elustiili. Igapäevaselt kasutatakse ringitundides aktiivõppemeetodeid ning olulisel kohal on ka õuesõpe. Oluline on seegi, et loodusmajas käinud noor oskab vahet teha lepal ja kasel ning teab, millist marja võib põske pista. Loodusmajas kohtutakse teiste loodushuviliste laste ja noortega ning sageli leitakse sõpru kogu eluks.

 

Mida tehakse lisaks ringitundidele?

Võimalik on osaleda erinevates projektides ja mitmesugustel loodusmaja üritustel: mitmepäevastes looduslaagrites, matkadel, õppekäikudel, ekskursioonidel, konkurssidel, viktoriinidel ja näitustel. Õpilaskonverentsidel saab arendada oma esinemisoskust ja -julgust. Kunstiringi ja fotoringi õpilased osalevad oma töödega erinevatel näitustel.

Kogu perega saab tulla vaatama loodusfilme, osaleda LiLiLal ja keskkonnabussi reisidel. Täpsemat teavet muude tegevuste kohta leiab sündmuste kalendrist.

Mitu korda nädalas ringitunnid toimuvad?

Ringitunnid toimuvad tavaliselt kaks korda nädalas, vastavalt tunniplaanile. Väiksematele toimuvad ringitunnid nii hommikuti kui pärastlõunati. Suurematele toimuvad tunnid pärast kooli. Üks ringitund kestab 2-3 akadeemilist tundi.

Keda oodatakse ringidesse?

Loodusmaja huviringidesse on oodatud igas vanuses Tartu linna ja maakonna õpilased, kes tahavad saada uusi teadmisi loodusest ja keskkonnast ning leida toredaid sõpru. 

Kus ringitunnid toimuvad?

Huviringid tegutsevad viies kohas.

Tartu Loodusmaja, Lille 10:
loomasõprade ring - õp. Tiina Lilleleht, Aire Orula, Triin Rassulov, Ene Pilvet
loodusmatkad - õp. Maris Pärn
loodusesõbrad - õp. Kai Punger, Pille-Riin Pärnsalu, Ülle Kaasik, Elo Hermann, Aili Elts
loodus- ja keskkonnauuringud - õp. Gedy Siimenson
lilleseade - õp. Kai Punger
loodus kunstis - õp. Kiira Kahro
ornitoloogiaring - õp. Aire Orula, Elo Hermann
loodus ja loovus - õp.  Pille-Riin Pärnsalu
tehnika ja taaskasutus - õp. Andres Joala
puutööring - õp. Andres Joala
linnakeskkond - õp. Aili Elts
loomering 4-7-aastastele õp. Ülle Kaasik
looduse kirjud lood õp. Kadri Kullerkupp
zooloogia vene k. – õp. Ljudmila Võsotskaja

TÜ loodusmuuseumi õppeklass Vanemuise 46, ruum 248:
zooloogiaring - õp. Aivo Tamm

Tartu Forseliuse Gümnaasium, Tähe 103:
loodussõbralik matkamine - õp. Gedy Siimenson
keskkonnasäästlik eluviis - õp. Gedy Siimenson


Venekeelsed ringid toimuvad kahes kohas:

Tartu Vene Lütseum, Uus tn 54:
loodusesõbrad - õp. Ljudmila Võsotskaja, Galina Morjakova, Galina Zvauns

Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst 68:
loodusesõbrad - õp. Marina Eynman

Kas lapsel peab olema eelteadmisi loodusest ja keskkonnast?

Ei pea.

Kes õpetavad - juhendavad?

Loodusteadusliku pedagoogilise kõrgharidusega inimesed. Valdavalt bioloogid ja geograafid. Loodusmaja õpetajad on oma eriala entusiastid, kellele meeldib lastega tegeleda ja anda edasi teadmisi, koos õppida, avastada ja areneda.

Kui palju maksab huviringis osalemine?

  • Õppemaks on 10 € kuus. Filmiringi kuutasu on 25 €. Tasumine toimub arvete alusel kas kuupõhiselt, korra poolaastas või terve aasta eest.
  • Eelkooliealiste ringide (Loovusring ja Looduse kirjud lood) õppemaks on 20 € kuus. Hind pere teisele lapsele loomeringis on 16 € kuus.

 

Palume tasuda pangaülekandega, makse saajaks on:
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Swedbank IBAN EE682200221019698363

Õppemaksu tasumise tähtajad on sügispoolaastal 15. oktoober ning kevadpoolaastal 15. veebruar. Tasutud õppemaksult saab taotleda tulumaksu tagastust.

Kõik vähemalt ühe poolaasta õppemaksu tasunud või avalduse alusel õppemaksust vabastatud õpilased saavad endale Tartu Loodusmaja liikmepileti.

Mis kasu on loodusmaja liikmepiletist?

Tartu Loodusmaja õpilane saab ilusa oravapildiga liikmepileti, millega kaasnevad soodustused meie koostööpartnerite juures. Liikmepiletiga saab tasuta külastada:

Lisaks on veel soodustused Matsalu filmifestivali filmide vaatamisel Tartu Loodusmajas, Lille 10.


Kuidas ma saan huviringiga liituda?

Loodusmaja huviringidesse saab registreeruda aadressil http://goo.gl/forms/YEXwvy770bDgEZpM2 või tule täida avaldus loodusmajas kohapeal!


Lapsevanemal palume tutvuda täpsema infoga huviringiga liitumise kohta.