Avatud õpikeskkondade ja programmide looduskursus

Tartu loodusmaja koolituskeskus pakub koolitusi erinevatel õppekavadel. Igas koolituses on läbi põimitud loodus- ja keskkonnahoidlikkus, ajakohasus ning huvitavad õppemetoodikad. Valige pikemast õppekava failist moodul või õppekava osa, mis huvi pakub ning täida ära vorm. Saate ise valida koolituse mahu, toimumiskoha ja juhendaja(d). Nendest oleneb koolituse maksumus.  

 

Õppekava: Avatud õpikeskkondade ja programmide looduskursus

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades (pargis, õpperajal, mujal vabas looduses, muuseumis) eduka õpitegevuse läbiviimise võimalustest. Koolitust läbib säästvat arengut toetav põhimõte. Koolitus koosneb loengutest, praktilistest harjutustest erinevates avatud õpikeskkondades ja iseseisvast tööst. Koolituse lõpuks valmib temaatiline õppeprogramm ja/või  õppematerjal.

Juhendajad: Helle Kont, Heli Einberg, Tiina Lilleleht

Võimalikud kooltused: 

  • Erinevad õpikeskkonnad
  • Muuseumipedagoogika
  • Õuesõppe vahendid